—AK MLODSZY

ROCZNIK 2011

ZOZPN SEZON 2018/2019

RUNDA JESIEN  2018

TELEFONY BED! PODAWANE TYLKO DO TYCH OSÓB, KTÓRE PRZE¦L! MAILEM NUMER TELEFONU I ZGODE NA JEGO ZAMIESZCZENIE NA STRONIE

Lp.

Nazwa dru?yny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

BKS Bi3goraj    

2

UKS Football Academy Bi3goraj Dariusz Bednarz
508-299-515
3 UKS Football Academy I Zamo¶a Marek Basaj
721-992-294

4

UKS Football Academy II Zamo¶a
Marek Basaj

721-992-294

5

DKS Gaudium Zamo¶a Marek Kulik 504-641-778
6 AP Gol Bi3goraj    
7 AMSPN Hetman Zamo¶a Maciej Markowski 660-379-540
8 MKS Unia Hrubieszów    

Organizator Turnieju ma obowi±zek przes3aa informacje który zespó3 nie stawi3 sie na Turniej.

Termin 1. i miejsce: 08.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00 – BKS Bi3goraj TURNIEJ ODWOLANY

Termin 2. i miejsce: 15.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00 – UKS Football Academy Bi3goraj

Termin 3. i miejsce: 23.09.2018 r. (niedziela) godz. 9:00 – AMSPN Hetman Zamo¶a

Termin 4. i miejsce: 30.09.2018 r. (niedziela) godz. 9:00 – AP Gol Bi3goraj

Termin 5. i miejsce: 06.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00 – UKS Football Academy I Zamo¶a

Termin 6. i miejsce: 13.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00 – DKS Gaudium Zamo¶a

Termin 7. i miejsce: 20.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00  MKS Unia Hrubieszów

Skrócony Regulamin Rozgrywek —aków - obowi±zuje Unifikacja PZPN z wyj±tkami podanymi poni?ej:

 DO ZAWODÓW NIEZBEDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez Klub i z czytelnym podpisem szkoleniowca i prezesa klubu, tylko dla okazania organizatorowi turnieju
(nie ma potrzeby potwierdzenia listy w ZOZPN, ORGANIZATOR ZAWODÓW MO—E SPRAWDZIA LISTY Z LEGITYMACJAMI),
- BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiadaa na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjecie + piecz±tka z dat± wa?no¶ci legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKLADACH: 1+4 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, dru?yny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- bramki 5 x 2 m (dopuszcza sie bramki 3x2 m, 3x1,55m), - musz± bya w3a¶ciwie przymocowane do pod3o?a (zakotwiczone).

Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 z3

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bedzie skutkowaa wycofaniem z rozgrywek i dodatkow± kar± finansow± w wysoko¶ci 200 z3

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bed± na nagrody rzeczowe dla dru?yn zajmuj±cych czo3owe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.


Poprawiony (czwartek, 31 stycznia 2019 19:20)