—AK STARSZY Gr. II

ROCZNIK 2010

ZOZPN SEZON 2018/2019

RUNDA JESIEN  2018

TELEFONY BED! PODAWANE TYLKO DO TYCH OSÓB, KTÓRE PRZE¦L! MAILEM NUMER TELEFONU I ZGODE NA JEGO ZAMIESZCZENIE NA STRONIE

Lp.

Nazwa dru?yny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

GKS Andoria Mircze Przemys3aw Jeczen 518-415-512

2

APN Arena Krasnobród Marek Margol 512-249-326 
3 DKS Gaudium I Zamo¶a Marcin Kobylas  509-770-480 

4

DKS Gaudium II Zamo¶a Marcin Kobylas 509-770-480

5

AMSPN Hetman Zamo¶a Przemys3aw Kanarek 508-208-270 
6 MLKS Kryszta3 Werbkowice Maciej Wójtowicz 534-287-760
  MKS Unia Hrubieszów wycofa3a sie w dniu 06.09.2018 r.    

Organizator Turnieju ma obowi±zek przes3aa informacje który zespó3 nie stawi3 sie na Turniej.

  MKS Unia Hrubieszów wycofa3a sie z rozgrywek w dniu 06.09.2018 r.

Termin 1. i miejsce: 08.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00 –wolny termin

Termin 2. i miejsce: 15.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00 – APN Arena Krasnobród

Termin 3. i miejsce: 23.09.2018 r. (niedziela) godz. 9:00 – DKS Gaudium I Zamo¶a

Termin 4. i miejsce: 29.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00 – GKS Andoria Mircze

Termin 5. i miejsce: 06.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00 – MLKS Kryszta3 Werbkowice

Termin 6. i miejsce: 14.10.2018 r. (niedziela) godz. 9:00  AMSPN Hetman Zamo¶a

Termin 7. i miejsce: 21.10.2018 r. (niedziela) godz. 12:00  DKS Gaudium II Zamo¶a zmiana godziny na pro¶be klubu

Skrócony Regulamin Rozgrywek —aków - obowi±zuje Unifikacja PZPN z wyj±tkami podanymi poni?ej:

 DO ZAWODÓW NIEZBEDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez Klub i z czytelnym podpisem szkoleniowca i prezesa klubu, tylko dla okazania organizatorowi turnieju
(nie ma potrzeby potwierdzenia listy w ZOZPN, ORGANIZATOR ZAWODÓW MO—E SPRAWDZIA LISTY Z LEGITYMACJAMI),
- BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiadaa na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjecie + piecz±tka z dat± wa?no¶ci legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKLADACH: 1+4 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, dru?yny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- bramki 3x1,55m (dopuszcza sie bramki 3x2 m, 5x2 m), - musz± bya w3a¶ciwie przymocowane do pod3o?a (zakotwiczone).

Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 z3

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bedzie skutkowaa wycofaniem z rozgrywek i dodatkow± kar± finansow± w wysoko¶ci 200 z3

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bed± na nagrody rzeczowe dla dru?yn zajmuj±cych czo3owe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.

Poprawiony (czwartek, 31 stycznia 2019 19:18)