Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” zostało wyróżnione nagrodą UEFA Foundation for Children Award. Europejska federacja doceniła zaangażowanie organizacji w działanie na rzecz poprawy jakości życia dzieci doświadczających na co dzień ubóstwa i wykluczonych społecznie. Poza prestiżem nagroda ma też namacalny wymiar. To 50 tysięcy euro, które stowarzyszenie będzie mogło przeznaczyć na realizację swoich celów statutowych.

Nadzieja na mundial

nadzieja na mundial

Poprawiony (środa, 10 czerwca 2020 07:58)