ZARZĄD

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Telefon

1.

ks. Tomasz Winogrodzki

Prezes

600-826-647

2.

ks. Marian Wyrwa

V-ce Prezes

---

3.

Tomasz Tomczewski

Sekretarz

---

4.

Radosław Kołodziejczuk

Skarbnik

---

5.

ks. Marek Mazurek

Członek

---

6.

Małgorzata Chyrchała

Członek

---

KOMISJA REWIZYJNA

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Telefon

1.

Tomasz Banach

Przewodniczący

---

2.

Tadeusz Mokrzyński

Zastępca

---

3.

ks. Maciej Lewandowski

Sekretarz

---